ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ನಾವು 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ, ಆದರೆ ಈ ಅದೃಶ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.

ನೌಕರರ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಲಿ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲವನ್ನು ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.